Watch My Neighbor Totoro (1988) movie online and download

My Neighbor Totoro (1988)

My Neighbor Totoro (1988)
8.1/10 by 3321 users
Quality : HD
Title:My Neighbor Totoro
Original Title:となりのトトロ
Director : Hayao Miyazaki,
Writer : Hayao Miyazaki,
Producer : Tooru Hara, Ned Lott,
Release:1988-04-16
Country:Japan
Language:日本語
Runtime:86 min.
Genre:Fantasy, Animation, Family


 Production Company:Studio Ghibli, Nibariki, Tokuma Japan Communications Co. Ltd.
 Popularity:29.009
 Homepage:

 Synopsis

Two sisters move to the country with their father in order to be closer to their hospitalized mother, and discover the surrounding trees are inhabited by Totoros, magical spirits of the forest. When the youngest runs away from home, the older sister seeks help from the spirits to find her.
Noriko Hidaka
Hitoshi Takagi
Chika Sakamoto
Shigesato Itoi
Sumi Shimamoto
Tanie Kitabayashi
Masashi Hirose
Yûko Maruyama
Shigeru Chiba
Toshiyuki Amagasa
Yasuyoshi Tokuma
Joe Hisaishi
Mark Henley
Takeshi Seyama
Rick Dempsey
Eiko Tanaka
Ned Lott
Kazuo Oga
Masaaki Endou
Makiko Futaki
Junko Ina
Yoshinori Kanada
Hidetoshi Kaneko
Toshio Kawaguchi
Shinji Kimura
Komasa
Katsuya Kondô
Tsuyoshi Matsumuro
Hajime Matsuoka
Yuko Matsuura
Toshio Nozaki
Tensai Okamura
Nobuhiro Otsuka
Shinji Otsuka
Yoshiharu Sato
Masako Shinohara
Makoto Shiraishi
Kiyoko Sugawara
Yasuko Tachiki
Hideko Tagawa
Youji Takeshige
Keiko Tamura
Makoto Tanaka
Sadahiko Tanaka
Tsukasa Tannai
Hitomi Tateno
Akira Yamagawa
Hirômi Yamakawa
Masaki Yoshizaki
Kiyomi Ôta
Hisao Shirai
Tetsuya Endo